Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Transfusionsmedicin räddar liv med hjälp av blod och serologiska metoder

Du kan göra massor som biomedicins analytiker – ta reda på vad vi gör och bli en av oss! En av de lite annorlunda delarna av yrket är transfusionsmedicin. Du arbetar nämligen mest med friska människor och friskt blod. Till transfusionsmedicin hör ganska ofta immunologi.

Transfusionsmedicin börjar med en blodgivare

Allt arbete som är knutet till transfusionsmedicin börjar med att en frisk person helt frivilligt donerar en del av sitt blod till sjukvården. Då kan det vara du som tappar givaren på blod. Sedan ska blodet tas om hand på rätt sätt för transport till laboratoriet där det ska delas upp i olika komponenter inom 24 timmar efter att det tappats.

Komponentuppdelning

Blodet delas upp inne på laboratoriet. Med hjälp av filter och centrifuger delar du upp blodet i plasma, röda blodkroppar och blodplättar. Du ser till att vikten, volymen och antalet blodceller stämmer. Du kontrollerar också alltid Hb-värdet, ibland kontrollerar du också ferritinvärdet. Samtidigt kontrollerar någon av dina kollegor givarens blodgrupp.

transfusionsmedicin

Gelkort. Transfusionsmedicin.

Landsteiners lag

Karl Landsteiner var den som upptäckte att vi människor har olika blodgrupper. Han kom fram till att en person har antikroppar mot den blodgrupp som hon inte har. Och tvärt om. Om vi saknar antikroppar mot en blodgrupp, då är det det antigenet vi har på våra röda blodkroppar – alltså den blodgruppen vi har.

AB0-gruppering, antikroppscreening och BAS-test

Med den kunskap som Karl Landsteiner gav oss kan vi kontrollera att en blodgivare och en patient som behöver blod har samma blodgrupp, eller i alla fall blodgrupper som fungerar tillsammans. Vissa blodgrupper fungerar tillsammans, som du kanske vet. Det här görs genom AB0-grupperingar, antikroppscreenings och BAS-test. Ibland kan du också behöva identifiera en antikropp. De metoder som används kallas för serologiska metoder, då du använder dig av just de antikroppar och antigen som Karl Landsteiner pratade om.

Om du är intresserad av att få reda på mer om de serologiska metoderna ska du läsa alla de fina inläggen som handlar om de olika delarna av ämnet:

Lästips: Föreningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin har en handbok för blodcentraler. Läs den!

%d bloggare gillar detta: