Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

KOL och Astma

Man kan dela in lungsjukdom i två typer av lungsjukdom; restriktiv och obstruktiv. Sedan finns det också undergrupper till dessa indelningar, bland annat astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Restriktiv … Fortsätt läsa

24 maj, 2015 · Lämna en kommentar