Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Praktisk statistik för medicin och hälsa

Detta är ytterligare en sån där bok som jag tycker att man ska ha i sin bokhylla där hemma. En biomedicinsk analytiker arbetar ganska mycket med statistik på laboratorier som … Fortsätt läsa

19 juni, 2015 · Lämna en kommentar

Kvalitetssäkring och statistik

Under en av våra basgruppsträffar har vi arbetat med ämnen kvalitetssäkring och statistik. Vi gick då igenom en del begrepp och funderade en del kring hur man gör en kvalitetssäkring. Målpopulation … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · Lämna en kommentar

Proportionell och omvänt proportionell

När det gäller utförd ELISA-laboration nämnde jag begreppen proportionell och omvänt proportionell. Jag tänkte gå igenom vad dessa begrepp egentligen innebär, eftersom det är viktigt framförallt i nämnda laboration men … Fortsätt läsa

2 december, 2014 · Lämna en kommentar

GeoGebra

Jag har skrivit in en ny länk på sidan Utbildning. Det är en länk till dataprogrammet GeoGebra. Det är ett program som är helt gratis, och med hjälp av det … Fortsätt läsa

23 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

Hypotestest

I Grundläggande begrepp inom statistiken nämnde jag hypotesprövande statistik. I det här inlägget tänkte jag fördjupa mig lite i just det här med att pröva hypoteser. Det finns något som heter … Fortsätt läsa

15 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

Standard Error of the Mean (SEM)

Standard Error of the Mean (SEM) är ett statistiskt begrepp som visar hur mycket varje urvalsmedel i medeltal avviker från populationsmedlet. SEM är samma sak som standardavvikelse för populationsmedlet  (medelvärdet av … Fortsätt läsa

15 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

Grundläggande begrepp inom statistiken (glosor)

Här kommer en kort liten lista över viktiga ord tillsammans med en förklaring, alla knutna till statistiken. Först några begrepp som handlar om statistik i allmänhet. Deskriptiv statistik = beskrivande … Fortsätt läsa

15 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

Relativt fel

I mitt förra inlägg beskrev jag vad absolut fel är. I det här inlägget kommer jag förklara vad relativt fel är. Det är egentligen samma sak, men det absoluta felet … Fortsätt läsa

16 juni, 2014 · Lämna en kommentar

Absolut fel: skillnaden mellan det sanna värdet och ditt medelvärde

När du beräknar absolut fel räknar du ut skillnaden mellan det värde du skulle ha och medelvärdet av det värden du har fått. Enheten är densamma som för de tal … Fortsätt läsa

16 juni, 2014 · Lämna en kommentar

R2-värdet

Här kommer lite annat matnyttigt när det gäller metrologi, statistik och sådant. R2-värdet R2-värdet är en siffra som beskriver linjäritet. Det talar om hur  stor del av variationerna i den ena variabeln … Fortsätt läsa

27 mars, 2014 · 2 kommentarer

Standardavvikelse

Det är mycket statistik, metrologi och enklare matematik vi lär oss i skolan. Bland annat något som heter standardavvikelse, SD förkortas det. SD är ett mått på hur mycket ett … Fortsätt läsa

27 mars, 2014 · Lämna en kommentar

Formler och Tabeller; boken med svar på tal

Titel: Formler och Tabeller Författare: Lars Pedersen Förlag: Gleerups Förlag ISBN:  978-91-40-66366-5 Här kommer ett tips på en bok som kan vara bra för en biomedicinsk analytiker att ha. Formler och … Fortsätt läsa

29 juli, 2013 · Lämna en kommentar