Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom När man har drabbats av hodgkins lymfom är det just dessa muterade B-celler som har fått muterade gener som dock inte har transkriberats ännu. Lymfomet börjar i en … Fortsätt läsa

29 maj, 2015 · Lämna en kommentar