Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

VFU2 – Klinisk mikrobiologi

Andra veckan på min VFU som blivande biomedicinsk analytiker är förbi, och tiden går snabbt. Jag lär mig massor. Den här veckan började jag (både måndag och tisdag) på den … Fortsätt läsa

15 november, 2015 · Lämna en kommentar

ABO och RHD genotyp/fenotyp

Här kommer egentligen lite repetition av DNA, alleler och hur det fungerar. Vi går igenom vilken blodgrupp en barn kan få, utifrån föräldrarnas blodgrupp som är känd. Det här grundar … Fortsätt läsa

19 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Realtids-PCR är en molekylärbiologisk metod som kan kvantifiera DNA

Under terminen som varit har vi som läser till biomedicinsk analytiker gjort en laboration – och två seminarier – på temat Realtids-PCR. Der är en del av molekylärbiologin som vi läser … Fortsätt läsa

22 december, 2014 · Lämna en kommentar

Klinisk mykologi

Mykologi är läran om svampar. När man pratar om klinisk mykologi menar man läran om de svampar som orsakar sjukdom hos oss människor och som han identifieras på ett laboratorium. … Fortsätt läsa

19 december, 2014 · Lämna en kommentar

Restriktionsenzymer

Restriktionsenzymer är proteiner med så kallad ”symatisk aktivitet.” Restriktionsenzymerna kan använda DNA som substrat i en kemisk reaktion. Ett substrat är ju det ämne som används för att få något annat. Tänk … Fortsätt läsa

14 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

Nukleinsyrahybridisering

Som jag tidigare nämnt är hybridisering en viktig del av PCR-reaktionen, då DNA kopieras. Samma sak sker ju också i kroppen, DNA kopieras under den process som kallas för replikation. … Fortsätt läsa

14 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

Många sorters DNA och RNA

Ofta pratar man ju om DNA och RNA som om det vore självklart vad man menar. Men det finns egentligen flera olika sorters DNA och RNA, med olika namn, användningsområden … Fortsätt läsa

9 augusti, 2014 · Lämna en kommentar

PCR

PCR, alltså polymerase chain reaction, är en genteknologisk metod som går ut på att öka mängden av det DNA man har. Det är att på konstgjord väg återskapa DNA-replikation. Det kan … Fortsätt läsa

1 juni, 2014 · Lämna en kommentar

Replikation av DNA

DNA-replikation är när DNA kopieras. Det sker i samband med celldelning, då arvsmassan ska föras vidare till ytterligare en cell. Det går till så här: Enzymet helikas binder till den … Fortsätt läsa

1 juni, 2014 · Lämna en kommentar

DNA-glosor

Nu måste jag verkligen gå in lite mer på DNA-biten om jag ska hinna plugga in den till tentan. Här kommer först och främst lite glosor kopplade till ämnet. Förhoppningsvis … Fortsätt läsa

31 maj, 2014 · Lämna en kommentar

Laborationer

Det har varit mycket på gång under den andra terminen. Tänkte sammanfatta lite kort vad vi har gjort, och vad jag gör nu, så får vi se hur mycket jag … Fortsätt läsa

29 mars, 2014 · Lämna en kommentar