Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Bohr-effekten beskriver blodets förmåga att ta upp syre

Blodets syremättnad beskrivs enkelt genom det som kallas för Bohr-effekten. Syreumättnaden påverkas främst av fyra faktorer; kroppstemperaturen, pH-värdet, vilket partialtryck (p) koldioxiden (CO2) har i vårt blod, samt genom en … Fortsätt läsa

23 maj, 2015 · 5 kommentarer

Att andas

Lungan har många uppgifter, och alla är kanske inte så självklar. Lungan hjälper oss med att: ta in syre, vädra ut koldioxid vilket har det gemensamma namnet gasutbyte styra koncentrationen … Fortsätt läsa

23 maj, 2015 · Lämna en kommentar