Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom När man har drabbats av hodgkins lymfom är det just dessa muterade B-celler som har fått muterade gener som dock inte har transkriberats ännu. Lymfomet börjar i en … Fortsätt läsa

29 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Den främsta skillnaden mellan akut och kronisk leukemi, är att när sjukdomen är akut har det inträffas en mutation i början av cellens utveckling, men om sjukdomen är kronisk har … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Leukocytos

Leukocytos innebär att man har fler leukocyter (vita blodkroppar) än normalt. Referensintervallet för leukocyter hos vuxna är: mellan 3,5 och 8,8 x 10^9 /L Detta är då det totala antalet leukocyter. … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Lymfoida neoplasier

Ordet neoplasi betyder att ny främmande vävnad har bildats i kroppen. Det skulle exempelvis kunna vara en tumör. Som du säker vet kallas elakartade former av celldelning/tumörer för maligna, medan … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar