Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Hypofysinsufficiens leder till antingen partiell eller total brist på hypofysens hormoner

Hypofysinsufficiens är knutet till den disciplin som kallas för endokrinologi. Endokrinologi är läran om hormoner och de organ som insöndar dem. Ordet insufficiens betyder att något inte riktigt fungerar, det är för … Fortsätt läsa

1 januari, 2015 · Lämna en kommentar