Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Inflammasom och NALP3

Inflammasom Det finns en signalväg i cellen som kallas för inflammasom signalväg. En inflammasom är en ansamling av flera proteiner som tillsammans bildar ett komplex. Inflammasomer känner igen molekyler som … Fortsätt läsa

30 december, 2014 · Lämna en kommentar