Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Autoimmun hemolys

Autoimmun hemolys kan delas in i två undergrupper: intravasal och extravasal. Den intravasala hemolysen kallas också för ickeimmun, medan den extravasala kan kallas för immun. Båda beror på kroppens egna antikroppar. … Fortsätt läsa

9 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Eryptos: en röd blodkropps liv slutar med hemolys och fagocytos

Eryptos är när erytrocyterna (de röda blodkropparna) bryts ner och dör en helt naturlig död hos friska människor. Det är en komplicerad process som består av många ämnen och steg. … Fortsätt läsa

3 juni, 2015 · Lämna en kommentar

Transfusionsreaktioner

I samband med att man tar emot blod från någon (efter en olycka kanske), skulle det kunna vara så att en transfusionsreaktion uppstår. Man försöker undvika dem genom att förvara … Fortsätt läsa

30 maj, 2015 · Lämna en kommentar