Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Kongo Röd är gold standard vid misstänkt amyloidos

Kongo Röd är precis som AB-PAS en specialfärg inom histopatologin. Kongo färgar både paraffininbäddade preparat och fryssnitt. Patologen beställer en Kongofärgning om frågeställningen är amyloidos. Kongo Röd är till och … Fortsätt läsa

20 februari, 2019 · Lämna en kommentar

AB-PAS, PAS och PAS-D differentierar muciner och kolhydrater

Bokstäverna AB-PAS är en förkortning från engelskans Alcian Blue Periodic Acid-Schiff. Och egentligen är detta två färger: Alcian Blue (AB) och Periodic Acid-Schiff (PAS). Histopatologiska laboratorier använder båda färgerna till … Fortsätt läsa

18 februari, 2019 · Lämna en kommentar

Hematoxylineosin är den vanligaste översiktsfärgningen

Hematoxylineosin är den vanligaste översiktsfärgningen inom histopatologin.

9 december, 2018 · Lämna en kommentar