Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Eryptos: en röd blodkropps liv slutar med hemolys och fagocytos

Eryptos är när erytrocyterna (de röda blodkropparna) bryts ner och dör en helt naturlig död hos friska människor. Det är en komplicerad process som består av många ämnen och steg. … Fortsätt läsa

3 juni, 2015 · Lämna en kommentar

SAGMAN, PAS och låg temperatur möjliggör lagring av blodkomponenter

Nu har jag skrivit mycket om hur man avgör en blodgrupp, RhD-gruppering, antikroppscreening, antikroppsidentifireing och MG-test. Alla mina inlägg har handlar om tekniken eller reaktionerna hos patienten. Men det är … Fortsätt läsa

31 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Hematokrit

Hematokrit kallas också för erytrocytvolymfraktion (EVF). Hematokriten beskriver alltså hur mycket röda blodkroppar vi har i blodet, och därmed beskriver det också hur mycket vi procentuellt sätt har av blodets övriga delar. Vi … Fortsätt läsa

24 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Blodet

Under den första terminen har vi fått en föreläsning om blodet. Det känns ganska naturligt att ha en sådan föreläsning, eftersom vi som biomedicinska analytiker kommer att arbeta mycket med … Fortsätt läsa

22 december, 2013 · Lämna en kommentar