Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Interferenser mellan läkemedel och glukosmätning

Igår och idag redovisade vi våra individuella arbeten i klassen. Mitt arbete handlade om interferenser, alltså störningar, mellan läkemedel och glukosmätning. Vi hade alla fått varsin uppgift i början av terminen. … Fortsätt läsa

16 december, 2015 · Lämna en kommentar

Inflammasom och NALP3

Inflammasom Det finns en signalväg i cellen som kallas för inflammasom signalväg. En inflammasom är en ansamling av flera proteiner som tillsammans bildar ett komplex. Inflammasomer känner igen molekyler som … Fortsätt läsa

30 december, 2014 · Lämna en kommentar