Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Examensarbete: publicerat i Digitala Vetenskapliga Arkivet

Nu är mitt examensarbete publicerat i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Så om du är nyfiken på vad jag gjorde så kan du ladda ner det och läsa det nu. … Fortsätt läsa

15 augusti, 2016 · Lämna en kommentar

Biomedicinsk Analytikerexamen

Här om dagen kom mitt examensbevis med posten. Eller mina examensbevis. Det är två stycken. Jag har en Biomedicinsk Analytikerexamen, och en Medicine kandidatexamen i Biomedicinsk Laboratorievetenskap. Nu har jag också ansökt hos … Fortsätt läsa

10 juli, 2016 · 7 kommentarer

Finputsning

Sent i går kväll, nästan vid midnatt, skickade jag in mitt examensarbete till handledaren en sista gång för att få fin-putsnings-feeback. Jag har suttit från morgon till kväll de senaste … Fortsätt läsa

30 maj, 2016 · 4 kommentarer

Statistik och renskrivning

Det har varit mycket hemlighetsmakeri kring mitt examensarbete. Jag har ju inte skrivit så mycket om det i bloggen, och har inte berättar så mycket om det för andra heller. … Fortsätt läsa

14 maj, 2016 · 2 kommentarer

En vanlig vecka

Idag tänkte jag försöka förklara lite kring hur det är att göra ett examensarbete som blivande biomedicinsk analytiker. Det är så mycket mer än att vara på labbet. Veckan som … Fortsätt läsa

15 april, 2016 · Lämna en kommentar

Subkultivering; några få cellers överlevnad hänger på att de flesta slängs

Idag tänkte jag berätta lite om hur det är att arbeta med examensarbetet, och knyta tillbaka till ämnet cellodling som vi gick igenom redan den första terminen. Eftersom jag arbetar … Fortsätt läsa

15 april, 2016 · Lämna en kommentar

Examensarbetet börjar

Idag är det den 4:de april 2016, och jag börjar officiellt på slutspurten av den biomedicinska analytikerutbildningen; examensarbetet! På morgonen hade vi ett upprop och gick igenom hur schemat för … Fortsätt läsa

4 april, 2016 · Lämna en kommentar

Trombocytens receptorer

Nu går vi igenom hemostasen en gång till, men med fokus på några av trombocytens receptorer. Vi tittar på von Willebrand-, kollagen-, ADP-, serotonin-, fibrinogen- och trombinreceptorerna. Vi gjorde nämligen … Fortsätt läsa

8 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Insulinets signalväg

Nu har jag gått igenom en del om cellsignalering. Så nu tänkte jag fördjupa mig lite i hur insulin signalerar i kroppen, eftersom det är ett viktigt hormon. Om du … Fortsätt läsa

31 december, 2014 · Lämna en kommentar

Inflammasom och NALP3

Inflammasom Det finns en signalväg i cellen som kallas för inflammasom signalväg. En inflammasom är en ansamling av flera proteiner som tillsammans bildar ett komplex. Inflammasomer känner igen molekyler som … Fortsätt läsa

30 december, 2014 · Lämna en kommentar

Monomera G-proteiner

Monomera G-proteiner är en familj av proteiner som är små GTPaser, de finns i cellens cytosol och klarar av att binda GTP. Exempel på monomera G-proteiner är Ras-like protein from rat … Fortsätt läsa

29 december, 2014 · Lämna en kommentar

Heterotrimera G-proteiner

Jag har varit inne lite grann på ämnet G-proteinkopplade receptorer när jag skrev om olika receptorer och deras funktion. Det här inlägger är helt och hållet ägnat åt G-proteinkopplade receptorer och den cellsignalering … Fortsätt läsa

19 december, 2014 · Lämna en kommentar

Känsel, syn, smak, lukt, hörsel och balans

Receptorerna och våra sinnen  Ja, receptorerna är en viktig del av terminens kunskap. Jag återkommer till olika receptorer hela tiden i mina inlägg. Alla våra sinnen påverkas och fungerar tack … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · 1 kommentar

Toll Like Receptorer och cellsignalering

Toll Like Receptor (TLR) är en familj av receptorer (alltså receptorer som är nära släkt med varande, de har många likheter med varandra). De finns på plasmamembranet på flera av våra celler, exempelvis … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · Lämna en kommentar

PAMP

Förkortningen PAMP står för Pathogen Associated Molecular Pattern. Det är molekyler som kommer från olika patogena organismer, så som virus eller bakterier. De olika molekylerna är uppbyggda på olika sätt … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · Lämna en kommentar

Nervceller, gliaceller och kommunikation

Det finns två typer av viktiga celler i nervsystemet; nervceller och gliaceller. Nervcellerna är den typ av cell som tar emot information, behandlar den och sedan skickar den vidare dit … Fortsätt läsa

16 december, 2014 · 1 kommentar

Kinas PI3K och cellsignalering

Idag tänker jag skriva om PI3K som är ett kinas, alltså om ett proteiner som är med i fosforyleringsprocessen som sker i samband med cellsignalering. Det finns flera olika sorters kinaser, men … Fortsätt läsa

12 december, 2014 · Lämna en kommentar

Defosforylering

Defosforylering är motsatsen till fosforylering, också en viktig process i samband med cellsignalering. Det fungerar på samma sätt men åt andra hållet. Här heter proteinet som driver på defosforyleringsprocessen fosfatas. Ett … Fortsätt läsa

11 december, 2014 · Lämna en kommentar

K-RAS

Det här inlägget berör lite av den G-proteinkopplade signaleringen, men på ett mer detaljerat plan med fokus på Ras-generna. Det kan vara bra att ha läst det inlägget innan du … Fortsätt läsa

3 oktober, 2014 · Lämna en kommentar

Receptorer och deras funktion

Jag har redan gått igenom en del receptorer, och i det här inlägget tänkte jag fördjupa mig lite till. De olika receptorerna fungerar på olika sätt, tar emot olika ligander, … Fortsätt läsa

3 oktober, 2014 · Lämna en kommentar

Fosforylering

Fosforylering och defosforylering är två viktiga saker som sker under cellsignalering. Därför går jag igenom dem särskilt i två separata inlägg. De två processerna är varandras motsatser. Vi börjar med fosforyleringen. … Fortsätt läsa

1 oktober, 2014 · Lämna en kommentar

Cellsignalering: Vad, hur och varför?

I det här inlägget kommer jag att ta upp några grundläggande processer som har att göra med cellsignalering. Hela inlöägget handlar om vad cellsignalering är, hur det går till lite … Fortsätt läsa

30 september, 2014 · Lämna en kommentar

Antigener: 5 klasser

Olika antigener som sitter på cellens ytan klassas i fem olika grupper. Hur de klassas beror på hur de sitter i cellmembranet. De fem olika typerna är: Typ 1; Proteinet passerar … Fortsätt läsa

21 september, 2014 · Lämna en kommentar

Cellkommunikation

Cellerna i kroppen kommunicerar med varandra för att kunna upprätthålla homeostas. Homeostas är det samma som stabilitet, jämvikt. Cellen vill gärna ha en jämn nivå av olika ämnen inne i … Fortsätt läsa

1 juni, 2014 · Lämna en kommentar

Nobelpriset 2013

2013 års Nobelpris i medicin och fysik går till James E. Rothman, Randy W. Schemkan och Tomas C. Südhof. Anledningen är att de genom sin forskning gjort väsentliga upptäckter kring … Fortsätt läsa

12 december, 2013 · Lämna en kommentar

DRACO kan bli ett fantastiskt läkemedel mot både HIV och Ebola

I väntan på besked om studieort och datum för påbörjan av studier (jag vill börja nu!) tänkte jag presentera bakgrunden till mitt intresse för biomedicinsk analys, ett pågående forskningsprojekt kring … Fortsätt läsa

22 juli, 2013 · Lämna en kommentar