Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Järnbristanemi

Järnbrist och järnbristanemi är två olika saker. Först inträffar järnbristen, sedan utvecklas den till anemi om man inte behandlar järnbristen. I samband med järnbrist är nivåerna av hemoglobin (Hb), transferrin och … Fortsätt läsa

21 juli, 2015 · Lämna en kommentar

B12, järn och folat; erytropoesens pusselbitar

Under den andra terminen gick jag igenom B12- och folsyracykeln. Den här terminen har jag också gått igenom järnomsättningen, och nu ska vi knyta ihop det här. B12, folsyra och järn … Fortsätt läsa

21 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Akut myeloisk leukemi (AML)

De akuta formerna av leukemi innebär att en omogen stamcell som finns i benmärgen har delat sig, proliferat (celldelning) och sedan differentierat. Dessutom minskar apoptosen (celldöden). Det finns alltså klonade celler … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Sekundär anemi

Sekundär anemi är av typen normocytär anemi. Den orsakas av en bakomliggande sjukdom, någon form av inflammation, tumör, eller olika former av sjukdomar i bindväven orsakade av mutationer. De har alla … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Talassemi

Talassemi finns i flera former och är olika typer av mikrocytär anemi, men den skiljer sig ifrån de andra formerna eftersom denna form inte beror på järnbrist eller benmärgsproblem som de … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · 2 kommentarer

MDS – Myelodysplastiskt syndrom

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en makrocytär form av anemi, och innebär på ren svenska benmärgssvikt. Benmärgen fungerar alltså inte som den ska. Den producerar färre blodkroppar, och blodkropparna har dessutom också sämre … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar