Spel: Spädning

Har du läst mina spelregler?

Välkommen till frågesporten "Spädning". Här får du tio frågor att svara på, och när du svarat på alla frågor får du veta hur många rätt du hade. Du måste ha svarat rätt på minst 60 % av frågorna för att bli godkänt. Här kommer första frågan:

Vilken koncentration är högst?