Instuderingsfrågor histologi

Histopatologiska metoder Vad händer med cellen när vävnaden läggs i formalin? Formalin är en fixeringsvätska. Vilka andra alternativ finns det, om du inte vill använda formalin? Vilka är för- och nackdelarna med de olika kemikalierna? Vilka kemikalier används i samband

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)