Spel: Trombocyten

Välkommen till frågesporten. Resultatet får du i slutet. Här kommer första frågan:

Från vilken blodcell bildas trombocyterna?