Min forskning

Under hösten 2017 kommer jag att starta upp ett forskningsprojekt. Under de senaste åren har mängden antibiotikaresistenta bakterier ökat lavinartat. Forskargrupper över hela världen försöker utveckla ny antibiotika som förhoppningsvis ska ta på de bakterier som idag är resistenta. Ofta är det vår egen normalflora som har blivit resistent, på grund av överdriven eller felaktig användning av antibiotika.

Runt 1500- och 1600-talet brändes många s.k. ”häxor” runt om i Sverige. De hade kunskap om hur vår svenska fauna kan användas i syfte att lindra och bota sjukdomar. Men den antibiotika som idag finns tillgänglig har i huvudsak sitt ursprung i olika mögelsvampar, så som exempelvis penicillinet. Mot bakgrund av de häxjakter som utförts i Sverige med anledning av de människor som kunde bota sjukdomar får det förmodas att det finns många träd, buskar, blommor och örter i vår svenska fauna som besitter antibiotiska effekter.

Det är därför intressant att screena efter antibiotika i framför allt vår svenska natur, men eventuellt också i utlandet, och pröva dess antibiotiska effekter mot olika bakteriearter.


 

 

 

Teknovum