Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Magdalena Wiklund

Jag är leg. biomedicinsk analytiker med en fil.kand. i biomedicinsk laboratorievetenskap från Linköpings Universitet. Examensåret var 2016. Idag arbetar jag vid Klinisk Patologi, Region Västmanland, där jag också är miljöombud.

Kompetensområden

Grundläggande kompetens för flera histopatologiska metoder; nedläggning av smått, assisterad utskärning, dehydrering, bäddning, snittning och omhändertagande av färska preparat.

Högre behörighet för assisterad utskärning, då jag också lär upp kollegor som är nyanställda eller vidareutvecklar sin kompetens genom detta moment.

Jag har en handledarutbildning för yrkesverksamma inom vård, vilket ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag brinner för studenter. Utbildningen leddes av Agneta Ritum från Norlin & Partners AB.

Mitt privata laboratorium

Hemma har jag byggt upp ett eget laboratorium. Det ger mig möjlighet att labba när som helst, forska och att vara aktiv inom gräsrotsrörelser som exempelvis biohacking och makerspaces.

Sidan uppdaterad 2019-10-26

%d bloggare gillar detta: