Spel: KOL och astma

Välkommen till frågesporten om Astma och KOL. Du får resultatet i slutet, när di har svarar på alla frågor. Det finns 10 frågor. Här kommer den första.

Vilken typ av lungsjukdom är astma?