Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Kemisk analys är en grundläggande kunskap för dig som vill arbeta på labb

Kemisk analys

Så här ser en spektrofotometer ut.

Som du kanske redan vet, biomedicinsk laboratorievetenskap är för dig som vill arbeta på labb. Och en stor del av laboratorievetenskapen handlar om kemisk analys. Du lär dig hur kemiska reaktioner sker i kroppen, vilken funktion de har och vad som kan ligga bakom kemiska reaktioner som är avvikande. Sedan lär du dig också hur du kan använda dig av den här kunskapen på ett laboratorium i syfte att analysera kroppsvätskor från en patient.

Pipettering är den kemiska analysens ABC

För att kunna utföra en kemisk analys måste du vara duktig på att räkna på spädningsfaktorn, pipettera och förstå olika kurvor och värden. Du ska förstå vad r2-värdet är, standardavvikelse, variationskoefficienten, specificitet och sensitivitet, och en del statistik. Tips på bra läsning kring dessa ämnen är:

Klinisk kemi utför kemisk analys för patientens räkning

När du arbetar på klinisk kemi blir din uppgift att analysera blod, plasma, urin, cerebrospinalvätska och liknande. Oftast är det blod. DProverna kommer i rör som du stoppar i maskiner. De maskiner som används inom klinisk kemi är bland annat centrifuger, kylskåp och speciella instrument för kemisk analys. Mycket av arbetet är automatiserat. Maskinerna gör samma sak som du får lära dig att göra manuellt på laborationerna under utbildningen. En väldigt vanlig maskin som används mycket är spektrofotometern.

Utbildningens manuella laborationer automatiseras på klinisk kemi

Några exempel på vad du kommer att analysera om du väljer att arbeta på klinisk kemi är blodets koagulationsfaktorer, njurens funktion, mängden hemoglobin i blod, tyroideas funktion, HbA1c, och antalet celler i cerebrospinalvätska. Du analyserar antikroppar, hormoner, celler, salter, vitaminer och proteiner. Du kommer säkert också få göra differentieringar av blodceller med hjälp av ett dataprogram. Bra tips på vidare läsning för dig som är intresserad av kemisk analys är:

Kemisk analys är inte alltid klinisk kemi

Kemisk analys använd inte bara på laboratoriet inne på sjukhuset. Det används – i begränsad mängd – på vårdcentralen. Du kan arbeta med kemisk analys på privata företag genom att analysera föroreningar i vatten exempelvis. Vad vill du göra? Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) analyserar kemiska stridsmedel. Om det låter intressant kan du tar en titt på deras hemsida. FOI.se

%d bloggare gillar detta: