Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor Transfussionsmedicin

 1. Om du har blodgrupp AB+, från vilka blodgrupper kan du ta emot erytrocyter då?
 2. Varför strålas trombocyter?
 3. Vilka sjukdomar testas man för när man ger blod?
 4. Om du har blodgrupp B+, från vilka blodgivare kan du ta emot plasma då?
 5. Vad är ett BAS-test; hur hår det till, vad är det som testas, när görs det och av vilken anledning?
 6. Du blandar plasma från enperson med blodgrupp med erytrocyter från en annan person. Plasman och erytrocyterna bildar en klump i ditt provrör. Vad hände i röret? Vad har personen vars erytrocyter du tog mest sannolikt för blodgrupp?
 7. Vad är det dör skillnad mellan IAT och DAT?
 8. Vad är Rhesus?
 9. Vilka testerytrocyter använder du i en antikroppscreening?
 10. Vad kan man använda plasma till, förutom blodtransfusioner?
 11. Vilka erytrocyter, trombocyter och vilken plasma ges till en patient akut, om man inte vet vad patienten har för blodgrupp?
%d bloggare gillar detta: