Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor neoplasi

  1. Vad är neoplasi?
  2. Vad betyder ordet myel? Vilka är de myeloida blodcellerna?
  3. Nämn två myeloida neoplasier, och två lymfoida neoplasier.
  4. Vid vilken typ av neoplasi kan du se en Reed-Sternbergcell?
  5. Vad är en popcorn-cell?
  6. Vad är Hodgkins lymfom och hur uppstår det?
  7. Vad är skillnaden i hur akut och kronisk lymfatisk leukemi uppstår?
  8. I vilka celler kan du se Auer rod och i samband med vilken sjukdom sker det?
  9. Vad händer med proteinet p27 i cellcykeln om Ras-genen har muterat? Vad leder det till?
  10. Vad är gleasongrad och hur kommer man fram till de olika granderna?
%d bloggare gillar detta: