Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor molekylärbiologi

 1. Vad är TATA-boxen och vad har den för funktion?
 2. Vad är en mutation, och av vilka anledningar sker mutationer?
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp och fenotyp.
 4. Förklara detaljerat hur PCR-metoden fungerar.
 5. Förklara vad den centrala dogmen, replikation och transkription är.
 6. Vad är splicing?
 7. Vad är ett genteknologiskt verktyg?
 8. Ett restriktionsenzym kan klippa av ett DNA så att ändarna kan se ut på två olika sätt – vilka?
 9. Beskriv detaljerat hur en elektrofores fungerar.
 10. Förklara orden recessiv, dominant, autosomal och X-bunden.
 11. Kan ett X-bundet analt vara dominant?
 12. Vad är en haplogrupp?
 13. Förklara skillnaderna mellan polymeras ett, polymeras två och polymeras tre.
 14. Vad händer med en gen om genens cytosin metyleras?
 15. Vad händer ett metylerat cytosin om det deamineras?

%d bloggare gillar detta: