Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor klinisk kemi

 1. Vad är det för skillnad på destillerat och avjoniserat vatten?
 2. Hur gör du för att blanda ihop en liter fysiologisk natriumklorid?
 3. Viken skyddsutrustning ska du använda om du arbetar med saltsyra?
 4. Vad innebär SIV-regeln?
 5. Vad är pH?
 6. Vad är en ekvivalenspunkt?
 7. Vilken formel ska du använda dig av om du vill göra en spädning?
 8. Varför titrerar man en vätska?
 9. Vad är en standardkurva och vad har den för syfte?
 10. Vad är osmotisk resistens och hur kan du ta reda på om en patient lider av osmotisk resistens eller inte?
 11. Vilken information kan du få med hjälp av en urinsticka? Vad händer när du stoppar in urinstickan i apparaten som läser av värdet?
 12. Du ska analysera en patients njurfunktion. Vilket ämne är bäst att analysera om patienten är en gravid kvinna; inulin, cystatin C eller kreatinin? För klara varför.
 13. Vad är clearence, GFR och eGFR?
 14. Vad krävs för att ett ämnes clearence ska anses vara detsamma som GFR?
 15. Vad är njursvikt? Vilka typer av njursvikt finns det?
 16. Förklara sambandet mellan GFR, fosfat, kalcium och vitamin D.

Sidan uppdatrerad 2019-11-12

%d bloggare gillar detta: