Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor HEL

 1. Hur definierar Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa?
 2. Vad är hälsa, enligt Christoffer Boorse?
 3. Förklara vad Aaron Antonovsky menade med KASAM?
 4. Hur definierar Lennart Nordenfelt hälsa?
 5. Vilken hälsoteori följer den svenska sjukvården?
 6. Vad är coping och vad har det att göra med hälsa?
 7. Vad skulle Boorse säga om din hälsa om du var HIV-smittad men ändå mådde bra? Vad hade Antonovsky sagt?
 8. Vad är det för skillnad mellan epidemi och pandemi?
 9. Vad är innebördet av Hälso- och Sjukvårdens första paragraf ?Förklara med egna ord.
 10. När ska du använda dig av Smittskyddslagen?
 11. Vad är det för skillnad på analog och katalog kunskap?
 12. Hur fungerar PDSA-cykeln (plan, do, study, act)?
 13. Vad är ett problembaserat lärande och hur går det till?
 14. Vad finns det för olika inlärningsstilar och hur fungerar de? Vad har du för inlärningsstil?
 15. Vad menas med interprofessionellt lärande?
 16. Vad är kunskap?
 17. Vad är det för skillnad mellan recension och reflektion?
 18. Hur ser en bra vetenskaplig artikel ut? Hur gammal får den vara? Vilka uppgufter ska finnas i den? Vad är skillnaden mellan en vetenskaplig artikel och en populärvetenskaplig artikel? Vem eller vilka kan vara författare till artiklar som anses vara vetenskapliga? Vad är en vetenskaplig artikel publicerad?
 19. Vad är en lärandeprocess och hur fungerar det?
 20. Förklara David Kolbs inlärningsteori.
 21. Vad är det för skillnad mellan etik och moral?
 22. Vad är normativ etik?
 23. Vilket typ av etik formades av Auguste Comte? Förklara etiken.
 24. Vilka dygder är viktiga, enligt dygdetiken?
 25. Vad hade Immanuel Kant för etisk teori/modell?
 26. Vilken eller vilka etiska teorier finns inom den svenska sjukvården?
 27. Om du arbetar på ett laboratorium och polisen kommer och frågar efter en patients adress – får du ge polisen adressen då?
 28. Vad är det för skillnad mellan empati och sympati? Inom vilken etisk teori är empati viktig?
 29. Vad sa Kant om den fria viljan?
 30. Vilka/vilken etisk modell lever du efter? Varför det?
 31. Läs den biomedicinska analytikerns etiska kod. Vilka etiska teorier hittar du i den?
 32. Vad är ett etiskt dilemma?
 33. Vad är ett förbättringsarbete och hur kan ett sådant gå till?
 34. Det finns något som heter PDSA-cykel, där bokstäverna står för Plan, Study och Act. Vad är det som görs under de olika stegen av PDSA-cykeln? Kan du ge tydliga exempel? Hur skulle du kunna använda dig av PDSA-cykeln för att förbättra något i ditt eget liv?
 35. Vad är det för skillnad mellan aktiv och passiv coping?
 36. Vilken typ av etik försöker förklara hur vi människor ska vara, utan att gå in på vad som är rätt eller fel?

Sidan uppdateras 2019-11-12

%d bloggare gillar detta: