Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor farmakologi

  1. Vad är en kompetativ antagonist?
  2. Beskriv innebörden av följande ord; farmakokinetik, farmakodynamik, farmakogenetik.
  3. Vad är distributionsvolym?
  4. Vad sker med ett läkemedel när det har nått levern? Hur går det till?
  5. Vad är clearence?
  6. Vad är steady state? Ungefär hur lång tid brukar det ta att uppnå steady state?
  7. Du äter ett läkemedel vars halveringstid följer den första ordningens kinetik. Halveringstiden är 6 timmar. Hur mycket har du kvar av läkemdedlet i din plasma efter 12 timmar?
  8. Hur påverkar genen CYP2D6 farmakokinetiken?
  9. Vad är terapinkontroll och hur går det till?
  10. Vad är det för skillnad mellan klinisk och medicinsk farmakologi?
%d bloggare gillar detta: