Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor cirkulation

  1. Förklara stora och lilla kretsloppet.
  2. Vad är referensintervallet för ett högt blodtryck?
  3. Hur styrs hjärtats slagvolym?
  4. Hur styrs det venösa återflödet?
  5. Vad har baroreceptorerna för uppgift?
  6. Hur påverkar sympatikus- och parasympatikusnerverna curkulationen?
  7. Vad är skillnaden mellan myogen och metabol autoreglering?
  8. Hur påverkar adrenalin, noradrenalin och angiotensin vår cirkulation?
  9. Förklara Bohr-effekten. Vad är ett partialtryck? Hur ser förhållandet mellan syremättnad och partialtrycket av syre ut? Vad är hypoxi och hur påverkar det mängden 2,3 DPG? Vad händer när dissasotiationskurvan flyttar sig till vänster?
  10. Vad är venpumpen och hur fungerar den?
%d bloggare gillar detta: