Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor cellsignalering

  1. Namnge och förklara cellsignaleringens olika faser.
  2. Vad är en 2nd messenger och vad gör den i samband med cellsignalering?
  3. Vilka huvudtyper av reeptorer finns det, och vad är det som skiljer dem åt?
  4. Vad har G-proteiner för uppgift under cellsignaleringen?
  5. Förklara aktieringen av ett heterotrimert G-protein, från receptorn till dess att kaliumjioner frisläpps.
  6. Förklara aktiveringen av ett monomert G-protein.
  7. Vad har insulinreceptorsubstrat-1 för uppgift i samband med den cellsignalering som sker vid insulinsyntes?
  8. Förklara fosforylering, defosforylering och autofosforylering.
  9. I vilka två kategorier kan kemisk signalering som sker på korta avstånd delas in?
  10. Förklara kombinationen av elektrisk och kemisk signalering.
%d bloggare gillar detta: