Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Inlärningsfrågor matematik

  1. Du har 1 liter av en vätska. Koncentrationen är 3 g/dm3. Räkna ut substansmängden i mol.
  2. Vad väger vatten?
  3. Du har en lösning med koncentrationen 5 ug/mL. Du ska späda lösningen till 1 ug/mL. Vilken spädningsfaktor använder du?
  4. Hur mycket destillerat vatten ska du använda dig av om du vill späda en lösning med koncentrationen 10 ug/mL till 5 ug/ml?
  5. Jag har spett en lösning med hjälp av spädningsfaktor 1:3. Hur många delar destillerat vatten använde jag till spädningen?
  6. Vad räknar du ut om du räknar fram ett absolut fel?
  7. När är det bra att räkna ut variationskoefficienten? Hur ser formeln ut?
  8. Du gör fem mätningar och får värdena 13, 14, 16, 21 och 13. Räkna ut medelvärdet, medianvärdet, variationskoefficienten och standardavvikelsen.
  9. Du ska späda 1 mL av en lösning med 500 uL destillerat vatten. Vilken konentration hade du från början om koncentrationen efter spädning blev 100 uL/mL?
  10. Hur många värdesiffror finns det i talet 0,023?
%d bloggare gillar detta: