Hur det fungerar

Frågesport

En frågesport är frågor som du svarar på (som i en tenta). Du får ett poäng för varje fråga du svarar rätt på och måste ha minst 60 % rätt för att bli godkänd. Du får resultatet i slutet av frågesporten, då du får vet både hur många poäng du har fått och om det är godkänt eller inte. För att bli godkänd ska du ha svarat rätt på minst 60 % av frågorna.

Scenario

Ett scenario är ett spel som du kan spela flera gånger. Du är biomedicinsk analytiker och arbetar på ett laboratorium. Här får du en massa uppgifter (frågor) som du ska lösa. För varje gång du spelar och ändrar dina svar ändras också följdfrågorna och vad som händer längre fram i spelet. Det är precis som i verkliga livet – det du gör nu får konsekvenser som visar sig på en gång eller mycket senare.Du blir varken godkänt eller underkänd i ett scenario – frågan är snarare om du får behålla jobbet som biomedicinsk analytiker och om patienten överlever.

Scenarion är ett försök. Om du tycker om det får det bli kvar och jag kommer i så fall att göra fler på andra temat. Om du tycker illa om det tar jag bort det. Skriv gärna en kommentar i forumet och berätta vad du tycker om det, så får jag höra.