Den här sidan är för dig som är intresserad av att helt fritt ladda ner fina fotografier som förestället bakterier eller svamp. Du kan använda dem i dina Power-Point-redovisningar, dina arbeten eller andra sammanhand utan att nämna någon källa. Det enda du saknar rättighet att göra är att använda bilderna kommersiellt.

Material; mikroskop, kamera och programvara

Bilderna är tagna av Magdalena Wiklund, leg. biomedicinsk analytiker och fil.kand. i biomedicinsk laboratorievetenskap. Mikroskopet som använts är en NIKON, och mikroskopkameran är en Dino-Lite. Programvara som använts för att ta fotografierna är DinoXcope 1.19.2 (157_2018).

Ta kontakt och få svar om fotona som mikroorganismer

Har du några frågor, kontakta mig på info@biomedicinskanalytiker.org Vill du så får du gärna referera till biomedicinskanalytiker.org

Du kan inte kopiera material från denna sida.
%d bloggare gillar detta: