Du kan inte kopiera material från denna sida.

Den här sidan är för dig som är intresserad av att helt fritt ladda ner fina fotografier som förestället bakterier eller svamp. Du kan använda dem i dina Power-Point-redovisningar, dina arbeten eller andra sammanhand utan att nämna någon källa. Det enda du saknar rättighet att göra är att använda bilderna kommersiellt.

Material; mikroskop, kamera och programvara

Bilderna är tagna av Magdalena Wiklund, leg. biomedicinsk analytiker och fil.kand. i biomedicinsk laboratorievetenskap. Mikroskopet som använts är en NIKON, och mikroskopkameran är en Dino-Lite. Programvara som använts för att ta fotografierna är DinoXcope 1.19.2 (157_2018).

Ta kontakt och få svar om fotona som mikroorganismer

Har du några frågor, kontakta mig på info@biomedicinskanalytiker.org Vill du så får du gärna referera till biomedicinskanalytiker.org

%d bloggare gillar detta: