FAQ

Vad är biomedicinskanalytiker.org?

Biomedicinskanalytiker.org är en kunskapsportfölj i formatet blogg. Bloggen sammanfattar det biomedicinska analytikerprogrammets föreläsningar, laborationer, seminarier, tentor och verksamhetsförlagda utbildning från åren 2013 – 2016 ur mitt eget perspektiv. Efter examen har jag fortsatt att skriva om yrket och om vad som händer inom områden som forskning, litteratur och mitt eget privata labb.

Vem driver biomedicinskanalytiker.org?

Jag som driver sidan heter Magdalena Wiklund och är legitimerad biomedicinsk analytiker, med examen från Linköpings Universitet i juni 2016. Sidan är gjord av mig, på mitt eget initiativ. Det finns inte någon myndighet, organisation, förening eller liknande som på något sätt är eller varit delaktiga. Vill du komma i kontakt med mig, skicka ett email till info@biomedicinskanalytiker.org

Hur vet jag att innehållet på sidan är rätt?

Det vet du inte. Tvärt om – du kan vara helt säker på att det finns saker som är fel. Det beror på att inläggen till största delen är skrivna under min studietid. De är referat av flera olika källor så som föreläsningar, vetenskapliga artiklar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier och litteratur. Det är inte helt säkert att jag uppfattade allting korrekt. Även det som är skrivet efter examen kan vara fel. Du läser och refererar till den här sidan på eget ansvar.

Magdalena Wiklund, leg. biomedicinsk analytiker och fil.kand. i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Sidan uppdaterad 2019-06-17