Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Copyright

Referera

Referera gärna till Biomedicinskanalytiker.org, men tänk på att många fotografier och samtliga ritade teckningar som publicerats här ägs av Magdalena Wiklund. De är skyddade av copyright genom Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Vill Du använda teckningarna eller de copyrightskyddade fotografierna i något sammanhang, vänligen maila en förfrågan till info@biomedicinskanalytiker.org

Gästbloggarnas material

Allt material som är fotograferat, ritat, skrivet eller på något annat sätt bifogats eller tillhandahållits av gästbloggarna Kristina Nilsson,  Björn Liljeqvist eller Elisabeth Gustafsson ägs av dem. Även det materialet är skyddat av svensk lagstiftning. Vill Du använda deras material i något sammanhang, vänligen ta kontakt direkt med dem. Du hittar deras kontaktuppgifter på deras egna webbsidor som finns länkade i de inlägg de har skrivit.

Urkund

Övriga inlägg ägs och har antingen författats som referat av nämnda källor då sådana finns, eller som författaren Magdalena Wiklunds egna ord i de fall källor saknas. Allt innehåll i bloggen kontrolleras av skolor och universitet mot Urkund i syfte att förebygga och avslöja plagiat. Använd gärna bloggen som källa, men tänka på att skriva ditt arbete med dina egna ord.

Ladda ner bilder gratis – och gör nästan vad du vill med dem

I bloggens meny finns Gratis bilder. Där hittar du länkar till sidor med fina fotografier tagna av Magdalena Wiklund, Detta är foton som du får ladda ner, sprida och använda nästan hur du vill. Du saknar bara rätt att använda dem kommersiellt. Du hittar bland annat fina bilder på blodceller, histologiska preparat, EKG-kurvor och flödescytometriska diagram. Fler sidor och många fler bilder kommer!

Pexels och Pixabay är också fritt från copyright

copyright

Bilden är hämtad från en gratissite och fri att använda.

En del av de fotografier som presenteras på Biomedicinskanalytiker.org är hämtade från internetsidor där professionella fotografier läggs ut för fri användning, utan krav på att källan anges. De flesta av dessa fotografier kan användas i vilka sammanhang som helst; kommersiellt, i en blogg eller i ett examensarbete, då de lagts ut under Creative Commons CCO.

För Dig som vill ha riktigt fina fotografier som exempelvis föreställer miljöer hämtade från ett laboratorium finns det möjlighet att ladda ner dessa fotografier och använda dem gratis i vilket syfte som helst. Genom att ladda ner fotografierna därifrån kan Du vara säker på att det Du gör är lagligt. Titta gärna in på gratissidorna Pexels och Pixabay.

Sidan uppdaterad 2019-011-16

%d bloggare gillar detta: