Mendeley

Förra veckan hade vi ett seminarium i bibliotekets datasal vid den Medicinska fakultetens (jo, universitetet har bytt namn på vår ”avdelning” från Hälsouniversitetet till Medicinska fakulteten). Vi pratade