Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Ultraljud

Under terminen som varit har vi bland annat fått en visning av hur ett ultraljud av hjärtat går till. Det är en av många arbetsuppgifter en biomedicinsk analytiker kan utföra. … Läs mer

23 juli, 2015 · 1 kommentar

Trombocytaggrigometri

Detta är en fortsättningen på inläggen som handlar om Hemostas och Trombocytens receptorer. Trombocytaggregometri är en metod med vilken en biomedicinsk analytiker kan mäta effekten av trombocytens olika agonister och antagonister. … Läs mer

8 juli, 2015 · 2 kommentarer

Arbetsfysiologi

Det arbetande hjärtat Vi har gått igenom det friska hjärtat och hur det beter sig i samband med vila både när det är friskt och när det är sjukt. Nu … Läs mer

1 juli, 2015 · 3 kommentarer

Transplantation och bortstötning

I en av terminens laborationer har vi ägnat oss åt HLA-typning. Det innebär att vi har bestämt vilken typ av HLA som funnits i en cell, och detta är celler … Läs mer

2 juni, 2015 · 5 kommentarer

Hemostasens farmakologi

Under terminens gång har vi både haft föreläsningar och laborationer på temat koagulation. Den ena laborationen  – Trombocytaggregometri – krävde att vi skrev terminens enda laborationsrapport. Den skulle skrivas individuellt … Läs mer

31 maj, 2015 · 7 kommentarer

Cellräkning blodceller

Räkning av celler i burkerkammare, det prövade vi lite grann under den andra terminen. Då var det cancerceller som vi själva hade odlat fram. Den här terminen är vi inne … Läs mer

31 maj, 2015 · 9 kommentarer

Blodtrycket

Det går starka rykten på universitetet om att blodtrycksmätning kommer som en del på den praktiska tentan. Jag vet inte om det är så, det skulle också kunna vara EKG… … Läs mer

30 maj, 2015 · 8 kommentarer