Myelom

Meylom (kallas också myelmaltos, multipelt myelom eller plasmacellernas sjukdom) är en form av tumör i benmärgen. Det är plasmacellerna (alltså hör den till den lymfoida stammen)

Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar, och är en undergrupp till lymfoida neoplasier. Exempel på lymfomsjukdomar är: Hodgkins lymfom Diffust storcelligt lymfom Follikulära

Hemolys

Hemolys har jag skrivit lite om tidigare, i samband med laborationen Osmotisk resistens. Hemolys innebär ju att erytrocyten (den röda blodkroppen) sväller, spricker och därför dör i

Hematokrit

Hematokrit kallas också för erytrocytvolymfraktion (EVF). Hematokriten beskriver alltså hur mycket röda blodkroppar vi har i blodet, och därmed beskriver det också hur mycket vi procentuellt sätt