Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Myokardscintigrafi

Myokardscintigrafi är en metod med vilken man kan se eventuella perfusionsrubbningar i hjärtat. Ordet perfusion betyder ”genomblödning.” En biomedicinsk analytiker kan alltså se om det är något fel i hur blodet passerar … Läs mer

29 juli, 2015 · 1 kommentar

B12, järn och folat; erytropoesens pusselbitar

Under den andra terminen gick jag igenom B12- och folsyracykeln. Den här terminen har jag också gått igenom järnomsättningen, och nu ska vi knyta ihop det här. B12, folsyra och järn … Läs mer

21 juli, 2015 · 2 kommentarer

Järnomsättning

En del av det järn som finns i vår kropp kommer in via maten vi äter. Men det mesta av järnet går i ett kretslopp. Det finns i våra röda … Läs mer

20 juli, 2015 · 5 kommentarer

Hjärtflimmer/fladder

Hjärtflimmer – eller förmaksflimmer som vi har berört om den här terminen – är en form av takykardi eftersom hjärtat i samband med flimmer slår över 100 slag per minut. Det kan … Läs mer

16 juli, 2015 · 1 kommentar

Autoimmun hemolys

Autoimmun hemolys kan delas in i två undergrupper: intravasal och extravasal. Den intravasala hemolysen kallas också för ickeimmun, medan den extravasala kan kallas för immun. Båda beror på kroppens egna antikroppar. … Läs mer

9 juli, 2015 · 1 kommentar

Trombocytaggrigometri

Detta är en fortsättningen på inläggen som handlar om Hemostas och Trombocytens receptorer. Trombocytaggregometri är en metod med vilken en biomedicinsk analytiker kan mäta effekten av trombocytens olika agonister och antagonister. … Läs mer

8 juli, 2015 · 2 kommentarer

Ateroskleros

Ateroskleros är detsamma som åderförkalkning. Ordet kommer från grekiskan där ”ate” betyder kärl, medan ”skleros” antyder att det ser ut som en svamp. Det är lätt att tro att det … Läs mer

7 juli, 2015 · 1 kommentar