Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Hemoglobin

Som en del i min utbildning till biomedicinsk analytiker har jag läst om hemoglobulinet; hur det kommer till i kroppen och hur det bryts ner. Hemoglobin syntetiseras (kommer till) på … Läs mer

7 augusti, 2015 · 1 kommentar

Myokardscintigrafi

Myokardscintigrafi är en metod med vilken man kan se eventuella perfusionsrubbningar i hjärtat. Ordet perfusion betyder ”genomblödning.” En biomedicinsk analytiker kan alltså se om det är något fel i hur blodet passerar … Läs mer

29 juli, 2015 · 1 kommentar

Renografi

Nu berör vi ämnet nuklearmedicin litegrann. Vi som utbildar oss till biomedicinsk analytiker fick en föreläsning på det ämnet, men i just det här inlägget kommer jag bara att ta … Läs mer

25 juli, 2015 · 2 kommentarer

Trombofili

Trombofili är en sjukdom som innebär att patienten bildar tromboser (blodproppar) utan synbar anledning (idiopatiska syntes av tromboser). Ofta sätter de sig i en ven i benet vilket kan leda … Läs mer

23 juli, 2015 · 2 kommentarer

Ultraljud

Under terminen som varit har vi bland annat fått en visning av hur ett ultraljud av hjärtat går till. Det är en av många arbetsuppgifter en biomedicinsk analytiker kan utföra. … Läs mer

23 juli, 2015 · 1 kommentar

Järnbristanemi

Järnbrist och järnbristanemi är två olika saker. Först inträffar järnbristen, sedan utvecklas den till anemi om man inte behandlar järnbristen. I samband med järnbrist är nivåerna av hemoglobin (Hb), transferrin och … Läs mer

21 juli, 2015 · 1 kommentar

B12, järn och folat; erytropoesens pusselbitar

Under den andra terminen gick jag igenom B12- och folsyracykeln. Den här terminen har jag också gått igenom järnomsättningen, och nu ska vi knyta ihop det här. B12, folsyra och järn … Läs mer

21 juli, 2015 · 2 kommentarer