Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Datasimulering farmakokinetik

Här kommer lite mer på temat farmakologi. För ovanlighetens skull har vi labbat framför datorerna på universitetet. Vi har använt oss av ett dataprogram och matat in lite olika siffror … Läs mer

26 december, 2014 · 3 kommentarer

Realtids-PCR

Under terminen som varit har vi som läser till biomedicinsk analytiker gjort en laboration – och två seminarier – på temat Realtids-PCR. Jag har tidigare beskrivit PCR. Det var konventionell (vanlig) … Läs mer

22 december, 2014 · 1 kommentar

Western Blot

Under termin 2 beskrev jag dels teorin bakom PCR, dels hur vi gjort en PCR-laboration och dels hur vi fått en visningslaboration i Southern Blot. Den här terminen har vi … Läs mer

16 december, 2014 · 3 kommentarer

ELISA

Immunologi är en vetenskaplig metod, eller egentligen flera metoder, som man kan använda sig av för att undersöka serum. Vad man framför allt undersöker då är hur patientens immunförsvar har … Läs mer

1 december, 2014 · 12 kommentarer

Okända prover: Övriga analyser

Det finns en del andra prover som är värda att nämna, trots att jag och min kollega inte utförde dessa under laborationen. Varje grupp fick varsitt prov från feaces, urin, … Läs mer

18 november, 2014 · 3 kommentarer

Okända prover: Allmän odling

Det här provet bestod av sekret från ett sår. Provet odlades ut på fyra agarplattor; hematinagar, cledaagar, aerob blodagar och anaerob blodagar. Hematinagarn fick en liten antibiotikadisk (en oleandomycindisk) innan … Läs mer

15 november, 2014 · 4 kommentarer

Okända prover: Nasopharynx

Provet från nasopharynx odlades ut på två plattor, en blodagarplatta och en hematinplatta. Blodagarplattan inkuberades i värmeskåp, 37 C, över natten, medan hematinplattan inkuberades i koldioxid (också i 37 C). … Läs mer

14 november, 2014 · 4 kommentarer