Minnet

Här kommer en ganska grov indelning av hjärnan och dess funktioner, knutna till vårt minne. Detta ger en biomedicinsk analytiker grundläggande förståelse för hjärnans funktion. Limbiska

PAMP

Förkortningen PAMP står för Pathogen Associated Molecular Pattern. Det är molekyler som kommer från olika patogena organismer, så som virus eller bakterier. De olika molekylerna

1 2