Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Molekylärbiologi

Henrik Brändéns bok ”Molekylärbiologi” är en av de böcker som jag satsade på att köpa. Boken fanns uppskriven i referenslistan för kursen i Laboratorievetenskap och molekylärbiologi, vilket jag tycker är … Läs mer

23 augusti, 2014 · 1 kommentar

Genetiska och molekylärbiologiska metoder

Det finns flera metoder, så kallade genetiska och molekylärbiologiska metoder, som man kan använda sig av som man kan använda sig av som biomedicinsk analytiker i syfte att undersöka mutationer … Läs mer

15 augusti, 2014 · 1 kommentar

Restriktionsenzymer

Restriktionsenzymer är proteiner med så kallad ”symatisk aktivitet.” Restriktionsenzymerna kan använda DNA som substrat i en kemisk reaktion. Ett substrat är ju det ämne som används för att få något annat. Tänk … Läs mer

14 augusti, 2014 · 1 kommentar

Nukleinsyrahybridisering

Som jag tidigare nämnt är hybridisering en viktig del av PCR-reaktionen, då DNA kopieras. Samma sak sker ju också i kroppen, DNA kopieras under den process som kallas för replikation. … Läs mer

14 augusti, 2014 · 1 kommentar

Genens uttryck

Jag har redan skrivit lite om hur gener uttrycks i tidigare inlägg om Den centrala dogmen. Då nämnde jag: transkriptionsfaktorerna TFIID och TFIIH I det här inlägget tänker jag repetera … Läs mer

13 augusti, 2014 · 2 kommentarer

Många sorters DNA och RNA

Ofta pratar man ju om DNA och RNA som om det vore självklart vad man menar. Men det finns egentligen flera olika sorters DNA och RNA, med olika namn, användningsområden … Läs mer

9 augusti, 2014 · 5 kommentarer

Dominant, recessivt, autosomalt och X-bundet

Det flesta av mina skrivna inlägg under den andra terminen har berört GI-kanalen. Därför tänkte jag fördjupa mig lite mer i ämnet molekylärbiologi så här medan jag hinner, innan den … Läs mer

8 augusti, 2014 · 7 kommentarer