PAMP

Förkortningen PAMP står för Pathogen Associated Molecular Pattern. Det är molekyler som kommer från olika patogena organismer, så som virus eller bakterier. De olika molekylerna