Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

HIV-viruset utnyttjar CD4-lymfocyten för sin spridning

HIV-viruset utnyttjar CD4-lymfocytens egna cellsignaler för sin egen spridnings skull.

3 november, 2019 · Lämna en kommentar

Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy är en ny metod som botar cancer

Minns du ett av mina allra första inlägg; HIV botar cancer? Jag berättade om hur Carl June botat en flickas leukemi. Han använde sig av genetiskt modifierat HIV för att … Fortsätt läsa

3 oktober, 2017 · Lämna en kommentar

Virus: sju steg som visar hur de gör för att smitta och plåga dig i vinter

Här kommer ett inlägg som skulle ha publicerats någon gång under hösten 2014, då jag läste termin 3 vid det biomedicinska analytikerprogrammet. Temat är mikrobiologi. Mikrobiologi är läran om mikroorganismer; bakterier, … Fortsätt läsa

5 september, 2017 · Lämna en kommentar

Allergi medierad av IgE; en laboration på temat immunologi

En av utgångspunkterna i basgruppen den här terminen har handlat om IgE-medierad allergi. Vi fick också en föreläsning på temat, och sedan gjorde vi en enkel laboration. Då fick vi … Fortsätt läsa

20 september, 2015 · Lämna en kommentar

Skriftlig tentamen: biomedicinsk laboratorievetenskap i Endokrinologi och Infektion

Nu är den teoretiska tentan för termin tre, och kursen biomedicinsk laboratorievetenskap inom endokrinologi och infektion avklarad. Några viktiga ämnen för den som vill arbeta som biomedicinsk analytiker, och som … Fortsätt läsa

25 januari, 2015 · Lämna en kommentar

Immunologiska metoder

Det finns en massa olika immunologiska metoder, så som immunoprecipitation där immunoblotting så som western blot ingår tillsammans med elektrofores, eller radial immunodiffusion (RID), och masspkektrofotometri så som HPLC ingår; immunoassay där … Fortsätt läsa

2 januari, 2015 · Lämna en kommentar

Inflammasom och NALP3

Inflammasom Det finns en signalväg i cellen som kallas för inflammasom signalväg. En inflammasom är en ansamling av flera proteiner som tillsammans bildar ett komplex. Inflammasomer känner igen molekyler som … Fortsätt läsa

30 december, 2014 · Lämna en kommentar

Oligoklonala band

Oligoklonala band kan man använda sig av i syfte att exempelvis först utesluta andra sjukdomar och sedan diagnostisera Multipel Skleros. Man tar då ett prov på cerebrospinalvätskan från patienten, och … Fortsätt läsa

28 december, 2014 · Lämna en kommentar

Adaptivt immunförsvar och immunkänslighet hos spädbarn

Barn föds med ett medfött immunförsvar, men utan det adaptiva immunförsvaret. Det kan ju vara bra att känna till det som biomedicinsk analytiker, eftersom det kan hända att man analyserar prover … Fortsätt läsa

28 december, 2014 · Lämna en kommentar

Antibiotikaresistens

Viktiga glosor ESBL = Extended Spectrum Beta-Laktamas. Plasmidmedierad resistans (smittsam resistens). Enzymer som bryter ner betalaktamantibiotika. Ecoli, Kpneumoniae. Definitionen av ESBL är att de måste ligga på en plasmid. PBP … Fortsätt läsa

27 december, 2014 · Lämna en kommentar

Adaptivt immunförsvar

Det medfödda immunförsvaret är det som reagerar först. Men när det inte räcker till kommer också vårt adaptiva immunförsvar att dra igång. Det är den delen av vårt immunförsvar som … Fortsätt läsa

27 december, 2014 · Lämna en kommentar

Det medfödda immunförsvaret

Människans immunförsvar kan delas in i tre delar Det medfödda immunförsvaret (det ospecifika immunförsvaret, första försvarslinjen). Det specifika försvaret (andra försvarslinjen) Komplementsystemet Från början hade jag tänkt att gå igenom det … Fortsätt läsa

27 december, 2014 · Lämna en kommentar

Antigenpresentation

T-celler har ingen aning om vad som sker i deras omgivning, de måste ha en annan cell som presenterar ett antigen åt dem. Det är den dendritiska cellen som gör … Fortsätt läsa

27 december, 2014 · 1 kommentar

Bakteriegenetik (glosor)

Kromosom. Det finns en kromosom i varje cell, och de fördubblas vid celldelning. Kromosomer är oftast cirkulära, men ibland linjära (raka). De innehåller så kallade house keeping genes och tvinnat (supercoiled) DNA. … Fortsätt läsa

26 december, 2014 · Lämna en kommentar

Realtids-PCR är en molekylärbiologisk metod som kan kvantifiera DNA

Under terminen som varit har vi som läser till biomedicinsk analytiker gjort en laboration – och två seminarier – på temat Realtids-PCR. Der är en del av molekylärbiologin som vi läser … Fortsätt läsa

22 december, 2014 · Lämna en kommentar

Klinisk mykologi

Mykologi är läran om svampar. När man pratar om klinisk mykologi menar man läran om de svampar som orsakar sjukdom hos oss människor och som han identifieras på ett laboratorium. … Fortsätt läsa

19 december, 2014 · Lämna en kommentar

Prozoer och parasiter: Malaria

En prozo är en encellig organism, den består alltså bara av en enda cell. En parasit är liv som lever på andra. Du känner säkert till uttrycket ”att parasitera på … Fortsätt läsa

19 december, 2014 · Lämna en kommentar

B-celler

Blod är något som en biomedicinsk analytiker kommer i kontakt med väldigt ofta. Det analyserar så mycket eftersom det säger så mycket om vår hälsa. Bland annat om vårt immunförsvar … Fortsätt läsa

18 december, 2014 · Lämna en kommentar

Recept på Immunoglobuliner

Immunoglobuliner används i flera olika laboratoriemetoder, bland annat ELISA. Därför måste de också kunna tillverkas. Sättet för hur man tillverkar monoklonala och polyklonala antikroppar skiljer sig åt, men båda görs … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · Lämna en kommentar

Toll Like Receptorer och cellsignalering

Toll Like Receptor (TLR) är en familj av receptorer (alltså receptorer som är nära släkt med varande, de har många likheter med varandra). De finns på plasmamembranet på flera av våra celler, exempelvis … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · Lämna en kommentar

PAMP

Förkortningen PAMP står för Pathogen Associated Molecular Pattern. Det är molekyler som kommer från olika patogena organismer, så som virus eller bakterier. De olika molekylerna är uppbyggda på olika sätt … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · Lämna en kommentar

T-celler

T-cellerna hör till leukocyterna (de vita blodkropparna) och kommer från benmärgen, genom den process som kallas för differentiering. Men bokstaven T i ordet T-cell står för” thymus”. På svenska kallas … Fortsätt läsa

17 december, 2014 · 5 kommentarer

Western Blot

Under termin 2 beskrev jag dels teorin bakom PCR, dels hur vi gjort en PCR-laboration och dels hur vi fått en visningslaboration i Southern Blot. Den här terminen har vi … Fortsätt läsa

16 december, 2014 · Lämna en kommentar

Praktiskt Tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Endokrinologi och Infektion

Idag gick den praktiska tentan för termin tre då vi ju har läst biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot endokrinologi och infektion. Jag är klar med hälften av den utbildning som … Fortsätt läsa

9 december, 2014 · Lämna en kommentar

Immunoglobulin

När vi säger ordet antikroppar kan vi egentligen mena två olika saker. Det en är antikroppar som är en form av utsöndrade ämnen som finns i blodet, det andra är … Fortsätt läsa

30 november, 2014 · Lämna en kommentar

Okända prover: Övriga analyser

Det finns en del andra prover som är värda att nämna, trots att jag och min kollega inte utförde dessa under laborationen. Varje grupp fick varsitt prov från feaces, urin, … Fortsätt läsa

18 november, 2014 · Lämna en kommentar

Okända prover: Allmän odling

Det här provet bestod av sekret från ett sår. Provet odlades ut på fyra agarplattor; hematinagar, cledagar, aerob blodagar och anaerob blodagar. Hematinagarn fick en liten antibiotikadisk (en oleandomycindisk) innan … Fortsätt läsa

15 november, 2014 · Lämna en kommentar

Nasopharynx okända bakterier avslöjas på klinisk mikrobiologi

Under en laboration på universitetet har vi analyserat bakterier från nasopharynx på samma sätt som man gör på klinisk mikrobiologi. Om du är nyfiken på att eventuellt arbeta på den … Fortsätt läsa

14 november, 2014 · Lämna en kommentar

Okända prover: Urin

Det här inlägget är en fortsättning på tidigare inlägg om Okända prover. I förra inlägget skrev jag om feaces-prover, här kommer jag skriva om hur vi hanterade urinprovet. Det kan … Fortsätt läsa

7 november, 2014 · Lämna en kommentar

Feaces bakterier selekteras och differentieras på en XLD-agar

Det är fredag, och jag har just avslutat en tre dagar lång laboration på temat ”okända prover.” Vi arbetade med ett mikrobiologiskt prov från feaces. Mikrobiologi är läran om mikroorganismer; … Fortsätt läsa

7 november, 2014 · Lämna en kommentar

Centrifugering av Blodceller

Terminens första laboration handlade om blodceller och hur de påverkas av centrifugalkraften. För att förstå resultatet av laborationen måste vi förstå både blodstatus och vad en centrifug kan göra med blodceller, … Fortsätt läsa

2 oktober, 2014 · 3 kommentarer

Cluster of differenciation

På blodcellernas (cellmembranet) finns det ett protein som förkortas med bokstäverna CD och en efterföljande siffra. Exempelvis finns CD34 på den blodcell som kallas för hematopoetisk stamcell. Förkortningen CD står för … Fortsätt läsa

21 september, 2014 · Lämna en kommentar

Blodcellerna

I det här inlägget tänker jag kort och gott bara beskriva de olika vita blodcellerna och blodplättarna. Jag skriver alltså inte om de röda blodkropparna som kallas för erytrocyter. Jag … Fortsätt läsa

18 september, 2014 · Lämna en kommentar