Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Hematopoes – kroppens fascinerande bildande av blod

Blodcellerna i vår kropp utvecklas i benmärgen. Därifrån tar de sig sedan ut i blodkärlen. I blodet mognar blodcellerna ännu mer. Denna process kallas för hematopoes. Detta är både ett system och … Fortsätt läsa

5 oktober, 2017 · Lämna en kommentar

Hemoglobin – syntes och nedbrytning av en molekyl som återanvänds

Som en del i min utbildning till biomedicinsk analytiker har jag läst om hemoglobin; hur det bildas i kroppen, vad det gör för nytta och hur det bryts ner. Syntes … Fortsätt läsa

7 augusti, 2015 · Lämna en kommentar

Trombofili – Blodproppar utan synbar anledning har flera viktiga orsaker

Trombofili är ett tillstånd som innebär att patienten bildar tromboser (blodproppar) utan synbar anledning (idiopatiska syntes av tromboser). Ofta sätter de sig i en ven i benet vilket kan leda … Fortsätt läsa

23 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Järnbristanemi

Järnbrist och järnbristanemi är två olika saker. Först inträffar järnbristen, sedan utvecklas den till anemi om man inte behandlar järnbristen. I samband med järnbrist är nivåerna av hemoglobin (Hb), transferrin och … Fortsätt läsa

21 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Hemofili och annan blödarsjuka analyseras genom PK-INR eller APTT

Vad vet du om trombocyten? Trombocyten är en blodcell som vi fördjupar oss i väldigt mycket under utbildningen. Gör gärna frågesporten om Trombocyten och se vad du kan. Dina poäng … Fortsätt läsa

16 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Trombocytens receptorer

Nu går vi igenom hemostasen en gång till, men med fokus på några av trombocytens receptorer. Vi tittar på von Willebrand-, kollagen-, ADP-, serotonin-, fibrinogen- och trombinreceptorerna. Vi gjorde nämligen … Fortsätt läsa

8 juli, 2015 · Lämna en kommentar

Blödarsjuka

Hemofili är detsamma som blödarsjuka, och den finns i (som hemofili) i tre olika former: Hemofili A Hemofili B Von Willebrands sjukdom Hemofili A beror på brist/avsaknad av faktor 8, … Fortsätt läsa

3 juni, 2015 · Lämna en kommentar

Eryptos: en röd blodkropps liv slutar med hemolys och fagocytos

Eryptos är när erytrocyterna (de röda blodkropparna) bryts ner och dör en helt naturlig död hos friska människor. Det är en komplicerad process som består av många ämnen och steg. … Fortsätt läsa

3 juni, 2015 · Lämna en kommentar

Pseudotrombocytopeni

Trombocytopeni Trombocytopeni är ju när antalet trombocyter (blodplättar) blir lägre än det ska vara. Referensintervallet för trombocyter (TPK) är 150 – 350 x 109/L. 125 – 400 x 109/L2 men för att … Fortsätt läsa

3 juni, 2015 · Lämna en kommentar

Hemostasens farmakologi

Under terminens gång har vi både haft föreläsningar och laborationer på temat koagulation. Den ena laborationen  – Trombocytaggregometri – krävde att vi skrev terminens enda laborationsrapport. Den skulle skrivas individuellt … Fortsätt läsa

31 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Cellräkning blodceller

Räkning av celler i burkerkammare, det prövade vi lite grann under den andra terminen. Då var det cancerceller som vi själva hade odlat fram. Den här terminen är vi inne … Fortsätt läsa

31 maj, 2015 · 2 kommentarer

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom När man har drabbats av hodgkins lymfom är det just dessa muterade B-celler som har fått muterade gener som dock inte har transkriberats ännu. Lymfomet börjar i en … Fortsätt läsa

29 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Plasmacellsjukdomar

Plasmacellssjukdomar är olika sjukdomar som kommer ifrån våra plasmaceller. Myelom Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) Solitärt plasmocytom Plasmacellsleukemi AL-amyloidos Källa: Gahrton G, Juliusson G (red.) Blodets sjukdomar. 1:a upplagan. Studentlitteratur: … Fortsätt läsa

29 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Myelom

Meylom (kallas också myelmaltos, multipelt myelom eller plasmacellernas sjukdom) är en form av tumör i benmärgen. Det är plasmacellerna (alltså hör den till den lymfoida stammen) som förökar sig okontrollerat. De … Fortsätt läsa

29 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Den främsta skillnaden mellan akut och kronisk leukemi, är att när sjukdomen är akut har det inträffas en mutation i början av cellens utveckling, men om sjukdomen är kronisk har … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Eftersom jag skrev att myeloisk leukemi innebär att man har väldigt många myeloida blodceller i sin benmärg, då måste det finnas en massa omogna lymfatiska celler, alltså lymfocyter i benmärgen om … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

I samband med myeloisk leukemi hittar vi också mutationer, och något som är särskilt intressant här är den så kallade Philadelphia-kromosomen. Det har skett en translokation mellan kromosom 9 på … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Akut myeloisk leukemi (AML)

De akuta formerna av leukemi innebär att en omogen stamcell som finns i benmärgen har delat sig, proliferat (celldelning) och sedan differentierat. Dessutom minskar apoptosen (celldöden). Det finns alltså klonade celler … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Leukemi

Leukemi kan vara någon av flera olika sjukdomar. Vad de har gemensamt är att någon av leukocyterna (de vita blodkropparna) börjar dela sig på ett sjukligt sätt i antingen blodbanan eller … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS)

MGUS är en förkortning för monoklonal gammopati av oklar signifikans. B-celler producerar ju, som vi redan vet, immunoglobuliner. När man har sjukdomen MGUS finns det en låg koncentration av monoklonala immunoglobuliner (M-komponent) … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Leukocytos

Leukocytos innebär att man har fler leukocyter (vita blodkroppar) än normalt. Referensintervallet för leukocyter hos vuxna är: mellan 3,5 och 8,8 x 10^9 /L Detta är då det totala antalet leukocyter. … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Myeloida neoplasier

Ordet myel betyder märg. Ordet myeloisk betyder att det handlar om något som hör till benmärgen. Eftersom lymfoida neoplasier handlar om tumörer som kommer ifrån lymfoida celler och vävnader, måste … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Lymfoida neoplasier

Ordet neoplasi betyder att ny främmande vävnad har bildats i kroppen. Det skulle exempelvis kunna vara en tumör. Som du säker vet kallas elakartade former av celldelning/tumörer för maligna, medan … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar, och är en undergrupp till lymfoida neoplasier. Exempel på lymfomsjukdomar är: Hodgkins lymfom Diffust storcelligt lymfom Follikulära lymfom Mantelcellslymfom Marginalzonslymfom Sjukdomen börjar … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Hemoglobinopati

Hemoglobinopati är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som alla har det gemensamt att de medför fel i hemoglobinets proteiner. Sjukdomen beror på mutationer i hemoglobinet (Hb), och de olika muaterade … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Hereditär sfärocytos

Hemolys kan alltså orsakas av en defekt på erytrocytens cellmembran, det kallas då för hereditär (medfödd) sfärocytos. Men för att veta om cellmembranet är defekt måste vi först ta reda … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Hemolys

Hemolys har jag skrivit lite om tidigare, i samband med laborationen Osmotisk resistens. Hemolys innebär ju att erytrocyten (den röda blodkroppen) sväller, spricker och därför dör i förtid. Detta är med andra … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Sekundär anemi

Sekundär anemi är av typen normocytär anemi. Den orsakas av en bakomliggande sjukdom, någon form av inflammation, tumör, eller olika former av sjukdomar i bindväven orsakade av mutationer. De har alla … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Talassemi

Talassemi finns i flera former och är olika typer av mikrocytär anemi, men den skiljer sig ifrån de andra formerna eftersom denna form inte beror på järnbrist eller benmärgsproblem som de … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · 2 kommentarer

MDS – Myelodysplastiskt syndrom

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en makrocytär form av anemi, och innebär på ren svenska benmärgssvikt. Benmärgen fungerar alltså inte som den ska. Den producerar färre blodkroppar, och blodkropparna har dessutom också sämre … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Anemier

Anemi innebär att man har blodbrist. Det i sin tur innebär att man har en brist på något av de ämnen som bygger upp vårt blod, och då menar man … Fortsätt läsa

26 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Hematokrit

Hematokrit kallas också för erytrocytvolymfraktion (EVF). Hematokriten beskriver alltså hur mycket röda blodkroppar vi har i blodet, och därmed beskriver det också hur mycket vi procentuellt sätt har av blodets övriga delar. Vi … Fortsätt läsa

24 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Erytropoesen

Erytropoesen är den process då röda blodkroppar (erytrocyter) blir till just erytrocyter. Hos barn och ungdomar börjar det här i benmärgen, hos oss som är lite äldre sker det i kroppens platta … Fortsätt läsa

21 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Benmärgen och dess blodceller

Blodcellerna skapas i benmärgen. Därifrån tar de sig sedan ut i kroppen där de mognar och vidareutvecklas. Cellerna i benmärgen är alltså omogna, medan cellerna i blodet är i olika … Fortsätt läsa

21 maj, 2015 · Lämna en kommentar

B12- och Folatcykeln

En av våra utgångspunkter har handlat om hur vitaminerna B12 och folat transporteras genom kroppen, hur det används i kroppen och vad som kan hända vid brist på dessa vitaminer. … Fortsätt läsa

24 maj, 2014 · Lämna en kommentar