Den här sidan är för dig som är intresserad av att helt fritt ladda ner fina fotografier som förestället blod, eller rättare sagt olika blodceller. Du kan använda dem i dina Power-Point-redovisningar, dina arbeten eller andra sammanhand utan att nämna någon källa. Det enda du saknar rättighet att göra är att använda bilderna kommersiellt.

Material; mikroskop, kamera och programvara

Bilderna är tagna av Magdalena Wiklund, leg. biomedicinsk analytiker och fil.kand. i biomedicinsk laboratorievetenskap. Det har gjorts en differentiering på ett objektglas. Mikroskopet som använts är en NIKON, och mikroskopkameran är en Dino-Lite. Programvara som använts för att ta fotografierna är DinoXcope 1.19.2 (157_2018).

Ta kontakt och få svar om fotona som visar blod

Har du några frågor, kontakta mig på info@biomedicinskanalytiker.org Vill du så får du gärna referera till biomedicinskanalytiker.org

Lymfocyter

Segmenterade neutrofiler

Stavformade neutrofiler

Eosinofila granulocyter

Basofila granulocyter

Kommer snart…

Monocyter

Erytrocyter

Trombocyter

Avvikande blodceller

 

Du kan inte kopiera material från denna sida.
%d bloggare gillar detta: