Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Biomedicinsk Analytiker?

Behörighet

För att bli antagen till universitetens program Biomedicinsk Analytiker krävs såväl allmän behörighet som särskild behörighet. Allmän behörighet innebär att du ska ha avslutad gymnasieutbildning. Den särskilda behörigheten är de kurser du behöver utöver avslutad gymnasieutbildning. Det krävs särskilda kunskaper för att klara av att påbörja utbildningen till biomedicinsk analytiker. Dessutom är det också så att olika universitet har olika krav på den särskilda behörigheten. Några av universiteten kräver endast Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1 och Matematik C. Men de flesta universiteten kräver att man också har påbyggnadskurserna; Biologi 2 och Kemi 2. Den som saknar särskild behörighet kan läsa upp sina betyg på Komvux i sin kommun. Du kan söka mer information om vilka universitet som tillhandahåller utbildningen, och vilka krav de ställer på behörighet, på Antagning.se

Allmän behörighet

 • Avslutad gymnasieutbildning

Särskild behörighet

 • Matematik 1
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Biologi 1
 • Biologi 2
 • Fysik 1
 • Kemi 1
 • Kemi 2

Grundutbildning

Det finns två inriktningar att välja mellan om du vill bli biomedicinsk analytiker; klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Om du väljer klinisk fysiologi kommer du att möta många patienter, och du får undersöka dem. Om du väljer laboratoriemedicin kommer du att stå i ett laboratorium och leta efter sjukdomar, bakterier, virus, svamp och så vidare. Utbildningen är 3 år lång, det är 180 högskolepoäng, oavsett vilken inriktning du väljer. Vid vissa universitet gör alla BMA-elever det första året tillsammans, du behöver alltså inte välja inriktning förrän en bit in i utbildningen. De flesta universitet har dock delat upp de olika inriktningarna från allra första början. Det är en hel del teori, men framför allt mycket laborationer som jag har förstått det. Två praktikperioder ingår i utbildningen. Ämnen som ska läsas är bland annat biokemi med molekylärbiologi, patologi, klinisk fysiologi, biomedicinsk laboratorievetenskap och immunologi med transfusionsmedicin.

Examen

Efter examen innehar man en medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och  en biomedicinsk analytikerexamen.

Yrke

Biomedicinsk analytiker är ett legitimationsyrke. Som färdigutbildad måste du alltså ansöka om att få legitimation hos Socialstyrelsen. Många biomedicinska analytiker väntas gå i pension snart. Därför kommer det finnas stora chanser att få jobb i framtiden. Lönen är inte så bra, och inte heller löneutvecklingen. Därför är det viktigt att välja det här yrket av intresse; vill du stå i ett laboratorium och analysera prover? En biomedicinsk analytiker kan arbeta inom offentlig sektor, privat (bättre lön), och på myndigheter. Det går också att utbilda sig vidare, doktorera, och forska. Biomedicinska analytiker kan:

 • spåra sjukdomsalstrande bakterier, virus och svampar
 • upptäcka anlag för genetiska sjukdomar
 • se tecken på sjukdomar i blod och vävnader
 • hjälpa barnlösa genom konstgjord befruktning
 • kontrollera livsmedel
 • bekämpa doping
 • identifiera förgiftningar
 • leta efter läkemedel i kroppen
 • upptäcka fysiologiska funktionsfel
 • analysera blod och vävnader
 • hitta och undersöka tumörer, cancer och vävnadsspår
 • forska

Några av dessa arbetsuppgifter kräver vidareutbildning. Den vanliga arbetsplatsen är sjukvården. Med det finns biomedicinska analytiker på många andra arbetsplatser också, bland annat inom läkemedelsindustrin och på Smittskyddsinstitutet. Du kan läsa mer om utbildning, arbetsmarknad och lön för biomedicinska analytiker på Sveriges Akademikers Centralorganisations (SACO) hemsida. Den som vill kan dessutom arbeta volontärt, exempelvis genom Läkare Utan Gränser.

Påbyggnadsutbildningar

För den som redan är biomedicinsk analytiker finns möjlighet att bygga på med flera olika påbyggnadsutbildningar. Nedanstående påbyggnadsutbildningar kräver att du har examen som biomedicinsk analytiker.

Du kan få reda på lite mer om du läser min sammanfattning av föreläsningen Vad gör en biomedicinsk analytiker?

%d bloggare gillar detta: