Antagning

Är du intresserad av att bli Biomedicinsk Analytiker?

Behörighet

För att bli antagen till universitetens program Biomedicinsk Analytiker krävs såväl allmän behörighet som särskild behörighet. Allmän behörighet innebär att du ska ha avslutad gymnasieutbildning. Den särskilda behörigheten är de kurser du behöver utöver avslutad gymnasieutbildning. Det krävs särskilda kunskaper för att klara av att påbörja utbildningen till biomedicinsk analytiker. Dessutom är det också så att olika universitet har olika krav på den särskilda behörigheten.

Olika krav på olika universitet

Några av universiteten kräver endast Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1 och Matematik C. Men de flesta universiteten kräver att man också har påbyggnadskurserna; Biologi 2 och Kemi 2. Den som saknar särskild behörighet kan läsa upp sina betyg på Komvux i sin kommun. Vilka universitet som har utbildningen kan skilja sig åt lite, från år till år. Därför är det bra att du kan söka mer information om vilka universitet som tillhandahåller utbildningen just till våren 2018, och vilka krav de ställer på behörighet, på Antagning.se

Allmän behörighet

  • Avslutad gymnasieutbildning

Särskild behörighet

  • Matematik 1
  • Matematik 2
  • Matematik 3
  • Biologi 1
  • Biologi 2
  • Fysik 1
  • Kemi 1
  • Kemi 2

När du sedan läser utbildningen på universitetet kommer du behöva alla dessa kunskaper. Ta gärna en titt på den matematik som ingår i utbildning. Biologin ingår i allt, hela tiden. Det är bra att förstå hur njuren fungerar, och varför ett hjärta slår som det slår. Kemin behöver du när du ska laborera och exempelvis fixa med pH-värden eller förstå vad som sker i en laboration. Fysiken kommer att hjälpa dig att både räkna ut och förstå hur exempelvis en centrifugs hastighet påverkar blodcellerna i provröret som centrifugeras.

Grundutbildningen som gör dig till Biomedicinsk Analytiker

Biomedicinsk Analytiker

Det finns två inriktningar att välja mellan om du vill bli biomedicinsk analytiker; klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Om du väljer klinisk fysiologi kommer du att möta många patienter, och du får undersöka dem. Om du väljer laboratoriemedicin kommer du att stå i ett laboratorium och leta efter sjukdomar, bakterier, virus, svamp och så vidare.

Utbildningen är 3 år lång, det är 180 högskolepoäng, oavsett vilken inriktning du väljer. Vid vissa universitet gör alla studenter som utbildar sig till biomedicinska analytiker det första året tillsammans, du behöver alltså inte välja inriktning förrän en bit in i utbildningen. De flesta universitet har dock delat upp de olika inriktningarna från allra första början. Det är en hel del teori, men framför allt mycket laborationer som jag har förstått det. Två praktikperioder ingår i utbildningen. Ämnen som ska läsas är bland annat biokemi med molekylärbiologi, klinisk patologi, klinisk fysiologi, biomedicinsk laboratorievetenskap och immunologi med transfusionsmedicin.

Två examina

Efter examen får du två examina. Den ena examen är en medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Det här är en akademisk examen som ger dig möjlighet att läsa vidare om du skulle vilja göra det. Du kan exempelvis läsa vidare på magister- eller masternivå. Det i sin tur ger dig möjlighet att forska.

Din andra examen är en biomedicinsk analytikerexamen, det är din yrkesexamen som gör att du kan arbeta. Biomedicinsk analytiker är ju dessutom en skyddad yrkestitel som bara vi som tagit examen och har legitimation får använda. Som färdigutbildad måste du alltså ansöka om att få legitimation hos Socialstyrelsen. Det är först när du har fått både dina examina och din legitimation som du byter titel från medicinsk-teknisk assistent eller liknande, till leg. Biomedicinsk Analytiker. 

Yrke

Om du skulle bestämma dig för att arbeta direkt efter examen finns det gott om möjligheter både inom landstingen och privata företag. Många biomedicinska analytiker väntas gå i pension snart. Därför kommer det finnas stora chanser att få jobb i framtiden. Lönen är inte så bra, och inte heller löneutvecklingen. Därför är det viktigt att välja det här yrket av intresse; vill du stå i ett laboratorium och analysera prover? En biomedicinsk analytiker kan arbeta inom offentlig sektor, privat (bättre lön), och på myndigheter. Det går också att utbilda sig vidare, doktorera, och forska. Biomedicinska analytiker kan:

Några av dessa arbetsuppgifter kräver vidareutbildning. Då är det ju toppen att du också har din medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap! Den vanliga arbetsplatsen är sjukvården. Med det finns biomedicinska analytiker på många andra arbetsplatser också, bland annat inom läkemedelsindustrin och på Folkhälsomyndigheten. Du kan läsa mer om utbildning, arbetsmarknad och lön för biomedicinska analytiker på Sveriges Akademikers Centralorganisations (SACO) hemsida. Den som vill kan dessutom arbeta volontärt, exempelvis genom Läkare Utan Gränser.

Du kan få reda på lite mer om du läser min sammanfattning av föreläsningen Vad gör en BMA?