Antagningskrav

Är du intresserad av att bli Biomedicinsk Analytiker?

Behörighet

För att bli antagen till universitetens program Biomedicinsk Analytiker krävs såväl allmän behörighet som särskild behörighet. Allmän behörighet innebär att du ska ha avslutad gymnasieutbildning. Den särskilda behörigheten är de kurser du behöver utöver avslutad gymnasieutbildning. Det krävs särskilda kunskaper för att klara av att påbörja utbildningen till biomedicinsk analytiker. Dessutom är det också så att olika universitet har olika krav på den särskilda behörigheten.

Olika krav på olika universitet

Några av universiteten kräver endast Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1 och Matematik C. Men de flesta universiteten kräver att man också har påbyggnadskurserna; Biologi 2 och Kemi 2. Den som saknar särskild behörighet kan läsa upp sina betyg på Komvux i sin kommun. Vilka universitet som har utbildningen kan skilja sig åt lite, från år till år. Därför är det bra att du kan söka mer information om vilka universitet som tillhandahåller utbildningen just till våren 2018, och vilka krav de ställer på behörighet, på Antagning.se

Allmän behörighet

  • Avslutad gymnasieutbildning

Särskild behörighet

  • Matematik 1
  • Matematik 2
  • Matematik 3
  • Biologi 1
  • Biologi 2
  • Fysik 1
  • Kemi 1
  • Kemi 2

När du sedan läser utbildningen på universitetet kommer du behöva alla dessa kunskaper. Ta gärna en titt på den matematik som ingår i utbildning. Biologin ingår i allt, hela tiden. Det är bra att förstå hur njuren fungerar, och varför ett hjärta slår som det slår. Kemin behöver du när du ska laborera och exempelvis fixa med pH-värden eller förstå vad som sker i en laboration. Fysiken kommer att hjälpa dig att både räkna ut och förstå hur exempelvis en centrifugs hastighet påverkar blodcellerna i provröret som centrifugeras.