Forskning

D DNA from the beginning. En både lärorik och rolig sida om DNA. Här finns information i text och media, animationer, biografier samt problemlösning i form

Myndigheter

S Folkhälsomyndigheten, före detta Smittskyddsinstitutet. Nationell kunskapsmyndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor med ett brett folkhälsoperspektiv. Socialstyrelsen. Här ansöker en färdigutbildad biomedicinsk analytiker om sin legitimation. Statens