Forskning

D DNA from the beginning. En både lärorik och rolig sida om DNA. Här finns information i text och media, animationer, biografier samt problemlösning i form av frågelekar. F Forskning.se. Nationell forskningsportal med en del intressanta artiklar. Nyheter, teman, gästbloggning av forskare.

Myndigheter

S Folkhälsomyndigheten, före detta Smittskyddsinstitutet. Nationell kunskapsmyndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor med ett brett folkhälsoperspektiv. Socialstyrelsen. Här ansöker en färdigutbildad biomedicinsk analytiker om sin legitimation. Statens  Beredning för medicinsk Utvärdering. SBU gör oberoende utredningar av vård och behandling, utvärderar metoder, sammanställer rapporter,

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)