Du kan inte kopiera material från denna sida.

Trombocytaggregometri är metoden som mäter effekten av trombocytens agonister och antagonister

Trombocytaggregometri är metoden som mäter effekten av trombocytens agonister och antagonister

Detta är en fortsättningen på inläggen som handlar om Hemostas och Trombocytens receptorer. Trombocytaggregometri är en metod med vilken en biomedicinsk analytiker kan mäta effekten av trombocytens olika agonister och antagonister. Principen bygger på att en ljusstråle skickas genom en kyvett

Forskning

D DNA from the beginning. En både lärorik och rolig sida om DNA. Här finns information i text och media, animationer, biografier samt problemlösning i form av frågelekar. F Forskning.se. Nationell forskningsportal med en del intressanta artiklar. Nyheter, teman, gästbloggning av forskare.

Myndigheter

S Folkhälsomyndigheten, före detta Smittskyddsinstitutet. Nationell kunskapsmyndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor med ett brett folkhälsoperspektiv. Socialstyrelsen. Här ansöker en färdigutbildad biomedicinsk analytiker om sin legitimation. Statens  Beredning för medicinsk Utvärdering. SBU gör oberoende utredningar av vård och behandling, utvärderar metoder, sammanställer rapporter,

:)